Επισκόπηση - Ανακοινώσεις - Νέα

ΜΆΡΤΙΟΣ 2022 Ημερομηνία
ICI Journals Master List 2020 - Publication of ICV assessment 0 0 9 Μαρ. 2022
ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 2022 Ημερομηνία
Προσθήκη του περιοδικού στη βάση δεδομένων InfoBase Index 0 0 15 Ιαν. 2022
ΑΎΓΟΥΣΤΟΣ 2021 Ημερομηνία
Journal Citations Impact Factor report 0 0 9 Αυγ. 2021
ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΣ 2020 Ημερομηνία
ICI Journals Master List database for 2018 0 0 9 Φεβ. 2020
4ο Πολυθεματικό Συνέδριο Τζανείου 0 0 20 Φεβ. 2018
ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 2016 Ημερομηνία
3ο Επιστημονικό Πολυθεματικό Συνέδριο Τζανείου 0 0 19 Νοε. 2016
Έναρξη λειτουργίας νέου ιστοτόπου 0 0 16 Νοε. 2016