Ιατρικό περιοδικό "ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ"

Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά "Τζάνειο"

Επιστημονικό Συμβούλιο 

Ζαννή & Αφεντούλη 1, 18536, Πειραιάς

  • Γραμματεία: +30-210-4592171 (κος Γ. Στελλάτος)
  • Διευθυντής Σύνταξης: +30-210-4592492 (κος Αθ. Μαρίνης)

Email: exronika@gmail.com