23 Ιουλ. 2018

Τα "Επιστημονικά Χρονικά" απέκτησαν ηλεκτρονική ταυτότητα (EOIs)

Το περιοδικό του Τζανείου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι ενταγμένο στην διεθνή ερευνητική βάση δεδομενων CITEFACTOR και πρόσφατα απέκτησε ηλεκτρονική "ταυτότητα" για όλα τα άρθρα που θα δημοσιεύει από το 2018 και εις το εξής. Αυτό γίνεται με την ένταξη των άρθρων στο διεθνές πλέον σύστημα EOIs (Electronic Object Identifier).